Po kliknutí budede presmerovaní na stránku SMER-u

Podľa § 12 ods. 1 zákona 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov v spojení s § 46 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní bola rozhodnutím Ministerstva vnútra SR Strana demokratickej ľavice (SDĽ) vymazaná zo zoznamu politických strán a politických hnutí. 

SDĽ požiadala o výmaz zo zoznamu po schválení Dohody o zlúčení SMER-u a SDĽ a svoju činnosť ukončila 31. decembra 2004.

Právnym nástupcom Strany demokratickej ľavice je politická strana SMER – sociálna demokracia.